Interactie

Opleiding gaat over het verwerven van kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je situatie te verbeteren.  
We willen intensief met je in interactie gaan zodat we zo goed mogelijk de uitdagingen van je toestand begrijoen en onze opleiding kunnen aanpassen voor het beste resultaat.

Samenwerking

We geloven in teams. We creëren een omgeving waarin de deelnemrs een team vormen. 

We geven praktische oefeningen waarbij wer samenwerken in een veilige en opbouwende leeromgeving. 

Inspiratie en engagement

Een opleiding is ook een startpunt voor verandering, aan aanzet voor actie, een begin van een nieuwe aanpak, een groei in inzichten en mentaliteit. 

We steunen je bij de voorbereiding van de verandering en steunen je motivatie door je te inspireren en te engageren.

Odoo - Sample 3 for three columns

SAFe training

SAFe is het meest verspreide en gebruikte model om agile op schaal te implementeren en om agility op bedrijfsniveau te realiseren, en SAFe zit nog steeds in de lift.

SAFe is het beste model om alle belangrijke agile concepten te begrijpen en een plaats te geven, want SAFe integreert al die concepten in een overkoepelend geheel. SAFe is dus ideaal om te begrijpen hoe agile, lean, DevOps, Systeem-denken, Design Thinking en Lean Startup samen kunnen leiden tot een krachtog en performant systeem van samenwerken en organiseren.

Odoo - Sample 3 for three columns

Agile training

Agile werking op team niveau blijft de basis van de agile onderneming.

We helpen jou en je teams op snelheid te geraken in een agile omgeving, as team member, Scrum Master or Product Owner.

Scrum, Kanban, team dynamiek, samenwerking,  agile werkvormen...

Verwacht een motiverende en inspirerende ervaring in onze training, zowel in publieke training als voor training in het bedrijf.

Odoo - Sample 3 for three columns

Team Leider & Team Coach

Kenniswerk en dienstverlening steunen op goed functionerende teams. Ook agile werken heeft dergelijke teams als hoeksteen.

Hoewel we allen het belang van goed teamwerk en van goede teams erkennen, is het veel minder duidelijk hoe je teams kan opbouwen en helpen om ook werkelijk goed te functioneren als team.

Onze opleidingen voor teamleider, teamcoach en organisatiecoach leren je hoe je team kan helpen om te groeien tot een performant team dat graag samenwerkt om waarde voor de klant te creëren.

Odoo • Image and Text

Training Virtuele en hybride collaboration


COVID-19 heeft ons wakkergeschud. We hebben ontdekt dat thuiswerk en werk op afstand mogelijk is, vaak ook efficiënt omdat we verplaatsing en files vermijden. Vermoeiend ook, en we missen het echte menselijk contact.

Nu we stilaan het post-COVID tijdperk ingaan, stellen we vast dat we in een wereld van   hybride samenwerking terechtkomen, met meer thuiswerk en nog meer teams op verschillende locaties.

In deze nieuwe ééndaagse training voor gebruik binnne bedrijven, introduceren we jou en je team in een gamma aan technieken die deze nieuwe manier van werken niet alleen haalbaar maakt maar constructief en zelfs aangenaam om in te werken.

Publieke opleiding

We organiseren publieke trainingsessies in SAFe, agile en teamleren.
Je neemt deel in een groep met verschillende achtergronden, uit meerdere bedrijven, en je leert niet alleen van ons, maar ook van de andere deelnemers omdat je ervaringen kan uitwisselen. 

De meeste opleidingen zijn certificerend en laten je toe om je CV te verrijken met een belangrijk certificaat.


In-Company training

We kunnen onze stijl en ons engagement ook inzetten binnen jouw bedrijf. We bieden standaard certificerende cursussen aan, maar kunnen ook op maat ontwikkelde training en workshops brengen.

Het voordeel is dat we voorbeelden uit jullie omgeving kunnen gebruiken en dieper ingaan op wat jullie specifiek bezighoudt. Dit draagt nog meer bij tot de invoering van nieuwe kennis en een nieuwe manier van werken binnen jullie omgeving.


 Coaching

Training is maar één manier om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. De agile transformatie bvb. vergt een diepgaande verandering in mentaliteit bij teamleden en managers. Je hele bedrijf afstemmen op een nieuwe set van waarden en manier van denken en sturen is een enorme uitdaging.

We helpen je met deze verandering en kunnen je bedrijf naast opleiding ook individuele, team en orgnaisatiecoaching aanbieden,.


Dit zijn onze trainers

Company team

Karen De Boeck

Ik ben je enthousiaste coach en trainer. Ik sta altijd klaar om jou, je team en je organisatie te helpen op je agile reis. Ik heb een diepgaande kennis en ervaring met frameworks (Scrum, SAFe, Lean) en combineer die met een fundamenteel geloof en ervaring in coaching gebaseerd op positieve psychologie (Oplossingsgericht coaching).

Karen is partner bij Adjugo

Company team

Chris Verlinden

Ik ben al bijna twintig jaar bezig met agile en ben ondertussen specialist geworden in SAFe. Ik heb een brede en diepgaande ervaring in het geven van SAFe cursussen zoals: Leading SAFe, SAFe DevOps, SAFe Lean Portfolio Management, SAFe Agile Product Management, SAFe for Architects, SAFe Agile SW engineering ...                      

 Chris is partner bij Adjugo.

Company team

Linda Dorlandt

Als coach and facilitator bij verandering, moedig ik teams aan om verantwoordelijkheid te nemen over hun objectieven en hunvrijkomende energie te gebruiken om verandering te bevorderen. Ik help teams groeien en meer performant worden.  Goed functioneren team zijn meer betrokken en gemotiveerd en creëren een gezondere werkomgeving voor zichzelf en hun medewerkers.

  Linda is partner bij Organisation 4.0 .

Company team

Remi-Armand Collaris

Ik geloof dat het succes van een organisatie nauw verbonden is met het ontwikkelen van talent en met teamwork. Ik ontwikkel werkvormen op basis van Agile, Scrum en Lean, die de samenwerking in teams helpen verbeteren. Teams kunnen voortdurend verbeteren inbouwen in hun manier van werken en op korte tijd een werkomgeving uitbouwen met meer motivatie en werkplezier, met betere resultaten als gevolg. 

Remi-Armand is partner bij Organisation 4.0.

Company team

Jurgen Maus

 

Company team

Marie Jacqmin

 

Wij delen erg graag onze kennis en kunde.

Tijdens de training.

En erna.