Lean Portfolio Management

 

Lean Portfolio Beeheer helpt je om sneller op de markt te geraken en maakt je meer wendbaar zodat je beter kan inspelen op nieuwe opportuniteiten en bedreigingen, met de focus op waardecreatie.

Odoo • Image and Text

Sneller en reactiever

De wereld wordt vluchtiger, minder zeker, complexer ook.

Dit drijft organisaties en bedrijven naar een agile benadering. Die helpt om sneller de markt te bereiken met nieuwe producten en laat toe om prioriteiten op korte termijn bij te stellen. Agile zet daarom in op wendbare, autonome teams. 

Maar grotere organisaties vergen ook coördinatie, financieel beheer en roadmaps op langere termijn, compliance eventueel. Traditionele benaderingen gebaseerd op bijvoorbeeld jaarlijkse begrotingen zijn traag en veranderingen in plannen kosten veel tijd en inspanning. Ze zijn zelfs zo traag en log dat traditionele begrotingen en portfoliobeheer  het hele voordeel van agile werking kunnen teniet doen.

Daarom dus Lean Portfolio Management. Een samenhangende benadering om een agile portfolio te beheren, om governance in lijn te brengen met de voordelen van agile werking. Aanleveren van de correct geprioriteerde features en initiatieven in een continue stroom aan de SAFe delivery pipeline


Ideeën laten uitkomen

Daar gaat Lean Portfoliobeheer over. Een bedrijf helpen om zijn strategie scherp te stellen en uitvoerbaar te maken. Alle ideeën bijeenbrengen, afwegen, en vertalen in initiatieven die de delivery pipeline kan opnemen. Periodiek evalueren en bijstellen van portfolio en budget.

LPM brengt structuur en beheer in grootschalige  initiatieven. Dat beheer beantwoordt aan het principe van decentralisatie. Participatieve begroting laat toe om samen de initiatieven te selecteren die gefinancierd zullen worden. Portfolio sync vergadering zorgen ervoor dat de trein op de sporen blijft. De Lean Start-up cyclus zorgt ervoor dat initiatieven zichzelf in de markt moeten bewijzen voor ze volledig gefinancierd worden.   
Meer over Participatory budgeting.
   

Beheer waardecreatie, niet alleen kosten

Je moet producten en diensten bouwen en leveren die waarde leveren aan je klanten en inkomsten genereren voor je bedrijf. Je PMO transformeert naar een VMO, een Value Management Office, dat de waardecreatie bewaakt en niet alleen de uitgaven in vergelijking met de begroting.

Lean Portfolio Management kan ook het Lean Agile Center of Excellence beheren en zo de verschillende agile release trains of tribes begeleiden in hun agile transformatie en hun voortdurende zoektocht naar continue verbetering.

Tenslotte kan je ook nog onderworpen zijn aan compliance, kwaliteitsbewaking opgelegd door externe regelgeving. LPM kan ook de regulering mee bewaken en integreren in de agile werking.

Odoo - Sample 1 for three columns

Opleiding SAFe LPM

De SAFe LPM opleiding is heel interactief en geeft een heel nieuwe kijk op hoe je governance kunt invoeren om je agile omgeving te onder-steunen. Je leert hoe je een duidelijke focus kunt leggen in je portfolio, afgestemd op de strategie van je bedrijf.

ADJUGO biedt de tweedaagse SAFe LPM publiek en in company aan, met officieel certificaat

In company kunnen we een derde dag invoeren, de LPM workshop. Tijdens deze workshop bouwen we samen de eerste versie van je eigen lean portfolio. Daar kan je dan zelf op verderbouwen...
.

Odoo - Sample 1 for three columns

Hulp bij set-up LPM

Een Lean Portfolio Management kan je echt helpen om de lean-agile transformatie voor elkaar te krijgen en vooral om resultaat te bereiken voor je bedrijfsstrategie. LPM brengt structuur en governance, ondersteunt flow en financiering, volledig in lijn met de lean-agile approach van bijvoorbeeld SAFe. LPM vervangt het trage, vaak verstikken begrotingsproces en vervangt het door een focus op strategie en waardecreatie.

We kunnen je helpen bij het opzetten van LPM, we kunnen steunen, zelfs helemaal overnemen. Hangt er maar vanaf wat je wil....Odoo - Sample 3 for three columns

Ondersteuning van je LACE

LACE staat voor het Lean-Agile Center of Excellence. De agile transformatie is een grote verandering en je agile coaches, scrum masters, Release Train Engineers, Tribe leads, Product Management ... kunnen alle steun gebruiken in hun agile functioneren en bij onderlinge afstemming op gemeenschappelijke doelen en best practices.

SAFe plaatst het LACE dicht bij de LPM-functie. ADJUGO kan je helpen door consultancy en support in het LACE, tot je zelf voldoende kennis en expertise hebt opgebouwd in je eigen bedrijf.

Kies je bestemming en laad je koffer.

Lean Portfolio Management zal je helpen om focus te leggen op de creatie van waarde. Voor je klanten. En voor je eigen organisatie.